دکتر محمد گلشن:

دکترای آموزش زبان انگلیسی و عضو هيأت علمی دانشگاه

نویسنده ۷۰ عنوان کتاب در زمینه آموزش زبان انگلیسی

نویسنده برتر سالهای ۹۵ و ۹۶

مدیر مسئول تنها انتشارات تخصصی کتب زبان انگلیسی در استان یزد

سوپروایزر و کارشناس نظارت و ارزیابی آموزشی تمام مراکز کانون زبان ایران در استان یزد به مدت ۱۰ سال

تدریس سطوح کانون زبان ایران در سطوح پیشرفته و تافل به مدت ۲۰ سال

ناشر برگزیده استان یزد در سال ۹۷

پژوهشگر برتر دانشگاه به مدت ۴ سال

خانم عاطفه فلاح:

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

۱۵ سابقه تدریس آموزش زبان بزرگسالان

خانم فاطمه شرعیاتی:

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

۱۵ سابقه تدریس آموزش زبان بزرگسالان

خانم فریبا استقامت:

کارشناس ارشد روانشناسی و کارشناس  زبان انگلیسی

۱۰ سال سابقه تدریس نوجوانان

 خانم فاطمه عبدلی

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی

۵ سال سابقه تدریس نوجوانان

خانم بهاره درخشانی  

دانشجوی  دکترای آموزش زبان انگلیسی

۱۵ سال تدریس مقطع بزرگسالان

ادامه مطلب