دوره های آموزشی:

مکالمه: این دوره ها از سطح پایه یک ( Basic 1)   شروع شده و با سطح پیشرفته  Advanced 3  اتمام می یاید.

آیلتس(نوشتاری و گفتاری): دوره های این سطح از متقاضیان با باند حداقل ۴ در آزمون ماک آیلتس  شروع شده و در جهت افزایش تا باند بالای ۸ ادامه خواهد داشت.

فیلم: این دوره برای زبان آموزان با سطح Intermediate  به بالا برگزار  می شود.

دوره بحث آزاد: این دوره برای زبان آموزان با سطح Pre- Intermediate به بالا برگزار می شود.